VARANGER ASVOTUNDRA IKS
Varanger Asvo

Vi ser dine muligheter

Varanger ASVO er en arbeidssamvirkebedrift og vårt mål er å gi mennesker som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å leve et aktivt yrkesliv.

Vårt tilbud omfatter blant annet  varige arbeidsplasser, arbeidsutprøving og kvalifisering - både internt i bedriften og i ordinært arbeid.

Vi har fokus på menneskers ressurser og vi ser mulighetene. Derfor satser vi også på individuell oppfølging og opplæring, og det er viktig for oss at det enkelte mennesket skal behandles ut fra sine forutsetninger. Varanger ASVO har som mål å være den foretrukne leverandør av attføringstjenester i vår region!

 

KONTAKT OSS

 

 

                  

Aktuelt