VARANGER ASVOTUNDRA IKS

KOMMUNALE HJELPEMIDLER

Vadsø kommune låner ut hjelpemidler til innbyggere og besøkende som trenger det. Hjelpemidlene er gratis og kan lånes i inntil tre måneder. Bringing og henting av hjelpemidler til/fra hjemmet koster kr. 150,- Hjelpemidlene oppbevares ved Varanger ASVO og det er Varanger ASVO som administrerer utlån, og inn- og utlevering av hjelpemidlene.

Hjelpemidler til utlån

Hjelpemidler til salgs

Vi tar forbehold om at vi i perioder ikke har alle hjelpemidler på lager i perioder med stor pågang.

Syn/hørselshjelpemidler

For behov av kortids-, eller varig utlån av syn/hørselshjelpemidler, kontaktes Vadsø Kommune på tlf. 78 94 25 95.

Varig utlån fra hjelpemiddelsentralen

Om det er behov for varig utlån kan du kontakte ergoterapitjenesten i Vadsø kommune for informasjon og avtale, tlf 78 94 25 95.

 

Kontaktinformasjon

Hjelpemidler kan hentes i Varanger ASVO sine lokaler på Vadsøya, inngang fra havnesiden.

Åpningstider: Hverdager kl 08:00 - 15:00.

Sentralbord, tlf. 78 94 21 50 , tastevalg 4

Onni Hildonen tlf 922 78 132 (tlf 926 22 568 etter åpningstid), eller kontakt Onni pr mail.

Trond Haugvoll tlf 922 78 128 (tlf 928 88 071 etter åpningstid), eller kontakt Trond pr. mail.

Petter Dahl tlf 911 52 277, eller på mail.

 

Sist oppdatert: Tirsdag 5. juni, 2018