VARANGER ASVOTUNDRA IKS

VARANGERGRUPPEN

 

ASVO VARDØ, BRENSELSUTSALGET AS, BÅTSFJORD SERVICE AS, TANA ARBEIDSSERVICE OG VARANGER ASVO har etablert samarbeidsnettverket Varangergruppen. 

Målsetning for Varangergruppen er å ha et etablert samarbeid innenfor områdene 

-          Kompetanseheving

-          Innovasjonsprosjekt

-          Felles sosiale aktiviteter

-          Andre mulige fellestiltak 

 

Sist oppdatert: Torsdag 31. mars, 2011