VARANGER ASVOTUNDRA IKS

KOM I FORM MED VARANGER ASVO

Varanger Asvo ønsker å fremme et positivt miljø og ha gode omgivelser for sine ansatte og deltakere. Som et ledd i inkluderende arbeidsliv vil vi fremme positiviteten med aktivitet, da det er blitt et viktig middel for all behandling i dag. Vi tilbringer mye tid på arbeidsplassen. All forskning viser at fysisk aktivitet og god form forebygger skade og har gunstig effekt på arbeidsmiljøet ved at det fremmer arbeidsgleden og reduserer sykefravær. Arbeidsplassen bør være et sted for å fremme helse og trivsel.

Regjeringen har laget en handlingsplan; SAMMEN FOR FYSISK AKTIVITET- for perioden 2005-2009. Bakgrunn for detter er at Norge også er rammet av det moderne samfunns helsesvekkende livsstil. Sosial og helsedepartementet anbefaler 30 minutter aktivitet hver dag for voksne og 60 minutter for barn og unge.Verdens Helseorganisasjon anbefaler at vi går minst 10.000 skritt hver dag.

 MÅLSETTING

Sist oppdatert: Tirsdag 29. mars, 2016