VARANGER ASVOTUNDRA IKS

SALG AV TJENESTER

Ved Varanger ASVO driver vi med en del internt vedlikeholdsarbeid, renhold og transport. Vi leier ut arbeidskraft til kunder og har bla. utført jobbtjenester for Vadsø Museum (vedlikeholdsarbeid, snekkerarbeid med mer) og Vadsø kommune (rydding av byens gater i sommer- og høsthalvåret). Menneskene som utfører disse arbeidsoppgavene er deltakere i våre ulike arbeidsmarkedstiltak. Arbeidsutførelsen og arbeidstakerne får opplæring og oppfølging fra personalet ved Varanger ASVO.

Kontrakter

Det utarbeides alltid skriftlige kontrakter vedrørende jobboppgaver. Kontrakten inneholder følgende hovedelementer:
Navn på tjenestekjøper har ulike arbeidsoppdrag som utføres av arbeidstakere/tiltaksdeltakere ved Varanger ASVO. Kontakten mellom oppdragsgiver og Varanger ASVO går primært mellom de to definerte kontaktpersonene; Navn på tjenestekjøper v/ evt. kontaktperson og Navn på kontaktperson ved Varanger ASVO.

Varanger ASVO har fullt arbeidsgiveransvar for arbeidstakerne/tiltaksdeltakerne også mens de utfører oppdrag for Navn på tjenestekjøper, etter de arbeidskontrakter og tidsbestemte arbeidsavtaler som er gjeldende for den enkelte etter Arbeidsmiljøloven.

Navn på tjenestekjøper betaler Varanger ASVO kr. ..,- pr. time pr. person i arbeid. Varanger ASVO sender faktura på beløpet hver 3. mnd. Varanger ASVO forplikter seg til å stille med arbeidstakere/tiltaksdeltakere som kan utføre det/de oppdrag oppdragsgiver har behov for.

Navn på tjenestekjøper forplikter seg til å melde behov for arbeidskraft så tidlig som mulig, og senest to – 2 - virkedager før oppdraget skal utføres. Navn på tjenestekjøper forplikter seg også til å oppgi hvor mange timer oppdraget er beregnet å vare, samt antall personer man ønsker til oppdraget (ca – antakelse).

Ved hvert oppdrag skal Varanger ASVO v/ kontaktperson og arbeidstakere/tiltaksdeltakere fylle ut et skjema over hva slags oppdrag som er utført, antall timer og antall personer som har deltatt. Skjemaet skal signeres av kontaktperson og arbeidstaker/e og sendes Varanger ASVO.

Kontakt oss

Dersom dette er en tjeneste du/dere ønsker å benytte dere av, kontakt Petter Dahl på tlf. 91 15 22 77 eller e-post (petter.dahl@tundras.no)

 

Sist oppdatert: Tirsdag 5. juni, 2018