VARANGER ASVOTUNDRA IKS

DOKUMENTMAKULERING

Varanger ASVO utfører dokumentmakulering for kunder og vi har avtaler med både private og offentlige instanser. Ved vår VTA-avdeling har vi en egen makuleringsenhet hvor både personell og dokumenter klareres etter strenge sikkerhetsrutiner.

Hvilke dokumenter makulerer vi?

Vi kan makulere alle typer dokumenter, også dokumenter som er unntatt offentlighet. Dokumentene makuleres etter sikkerhetsgrad 4 som er godkjent for eksempelvis politi, trygdeetat mfl.

Sikkerhetsrutiner

Det utarbeides alltid skriftlige avtaler vedrørende dokumentmakulering. Ved avtaleinngåelse med kunde skal taushetserklæring utarbeides og signeres av kunde og arbeidsleder og den/de arbeidstakerne som gjennomfører makuleringen. Varanger ASVO vil levere tomme bokser som kunden pakker og plomberer før avhenting. Før avhenting skal kunden fylle ut sin del av et skjema som Varanger ASVO leverer med de tomme boksene. Varanger ASVO vil kvittere på skjemaet for det antall bokser som er mottatt til makulering. Rutiner for henting og bringing av dokumentmaterialet avtales skriftlig med den enkelte kunde.

Priser

Kunden betaler kr. 7,- eks.mva pr. brutto kilo innlevert materiale. Prisen omfatter makulering, henting og bringing av materiale og deponering av ikke makulerbart materiale.

Kontakt oss

For spørsmål eller avtale om makulering kontakt Trond Haugvoll på telefon 92 27 81 28, eller e-post (trond.haugvoll@tundras.no)

Sist oppdatert: Tirsdag 21. november, 2017