VARANGER ASVOTUNDRA IKS

ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) tilbyr arbeidsutprøving og arbeidskvalifisering både internt bedriften og eksternt. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes mulighet på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes mulighet til å komme i arbeid, skole/utdanning eller annet. Hovedmål er å avklare yrkesmessige forutsetninger og/eller heve fungeringsnivået i samsvar med den enkeltes mål. AFT i skjermet virksomhet kan vare i inntil tolv måneder, med mulighet for forlengelse i ytterligere tolv måneder.

Hva kan vi gjøre for deg?

AFT er tiltaket for deg som av en eller annen grunn trenger hjelp og tilrettelegging for å kunne fungere i et arbeid. Gjennom tilrettelagt arbeid, oppfølging og veiledningssamtaler vil du få muligheten til å finne ut, samt dokumentert dine yrkesmessige forutsetninger.

Vi ser dine muligheter!

Gjennom arbeid i bedriften, og/eller ved hospitering i ordinær virksomhet vil du finne mer ut av hvilken arbeidssituasjon du fungerer i, f.eks: Hva slags arbeid liker jeg å holde på med? Hvor mye kan jeg arbeide? Hvilke arbeidsoppgaver fungerer jeg i forhold til? I hvilke type arbeidsmiljø trives jeg? I arbeidssituasjonen får man opplæring, oppfølging og veiledning av arbeidsleder.

Vi gjennomfører også en kartlegging av personlige egenskaper og ressurser. Dette skjer gjennom veiledningssamtaler og vi benytter ulike kartleggingsskjema om interesser innenfor arbeidslivet.  Sammen med oss og eventuelt andre instanser, kan du finne fram til løsninger som er forenelig med dine forutsetninger når det gjelder fremtidig arbeid, utdanning eller annet. For nærmere informasjon om innholdet i tiltaket se Informasjonshåndbok under relatert stoff.

Samarbeid

Samarbeid med NAV gjennom oppfølgingsmøter er et sentralt ledd i attføringsarbeidet ved Varanger ASVO.  I oppfølgingsmøtene vil det være fokus på status, gjennomføring og planer videre, både internt i tiltaket og etter tiltaksperioden. Tverrfaglig samarbeid med NAV, leger og andre relevante instanser iverksettes der det anses som hensiktsmessig og nødvendig. Deltakerne møter også selv i møtene og vil ha anledning til å ha med, eller innkalle personer/instanser de selv ønsker i møtet.

Arbeidsområder

Se Arbeidstilbudet ved Varanger ASVO.

Innsøking

Dersom du ønsker å vite noe mer om tiltaket AFT kan du ta kontakt med en av våre arbeidsledere i tiltaket, Personal- og tiltaksleder i bedriften, eller du kan kontakte NAV Vadsø. Les mer om Innsøking.

Flyskjema

Se egen illustrasjon over nøkkelprosesser i forbindelse med innsøk til AFT, under punktet "Relatert stoff".

Sist oppdatert: Onsdag 30. mai, 2018


Resursser

 

Varanger Asvo

Skaper aktivitet

"Et sted å trives - et sted å vokse"