VARANGER ASVOTUNDRA IKS

VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA)

ig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak som er rettet mot personer som har, eller i nærmeste fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Arbeidet i virksomheten skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. For nærmere beskrivelser av innholdet i tiltaket se Informasjonshåndbok under relatert stoff.

Hva kan vi gjøre for deg?

Varanger ASVO er en trivelig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og vi har varierte og spennende arbeidsoppgaver. Målet vårt er å bidra til at den enkelte arbeidstaker skal få utnyttet sine ressurser og oppleve en mestring og vekst i arbeidet. Varig tilrettelagt arbeid har varige arbeidsplasser i Vadsø. Vi er organisert i flere avdelinger og produserer varer og tjenester for private og har bedriftskunder både lokalt, sentralt og i utlandet. Se Varer og Tjenester

Samarbeid med NAV

Dialog og informasjonsutveksling om en arbeidstakers hverdag på arbeidsplassen ivaretas blant annet i årlige oppfølgingsmøter med NAV. Noen av arbeidstakerne innenfor tiltaket VTA bor i omsorgsboliger. For å sikre en helhetlig hverdag for personer med ulike sykdomsbilder, blir daglig leder/faglig ansvarlig i boligene innkalt til oppfølgingsmøtene med NAV.For å sikre en mest mulig trygg og god arbeidshverdag for arbeidstakerne er den kontinuerlige dialogen med samarbeidspartnere meget viktig. 


Arbeidsområder

Se Arbeidstilbudet ved Varanger ASVO

Innsøking

Dersom du ser at Varig tilrettelagt arbeid er noe for deg, kan du ta kontakt med oss for en prat og eventuelt omvisning. Du kan også ta kontakt med NAV Vadsø.

Flytskjema

Se egen illustrasjon over nøkkelprosessene i forbindelse med innsøk til VTA, under punktet "Relatert stoff".

Sist oppdatert: Onsdag 30. mai, 2018


Resursser

 

Varanger Asvo

Skaper aktivitet

"Et sted å trives - et sted å vokse"