VARANGER ASVOTUNDRA IKS

EGENUTVIKLING OG PROSJEKTER

Egenutvikling

"Hvilken vei skal jeg velge," spurte Alice.
"Det avhenger av hvor du ønsker å komme," sa katten.
"Det er ikke så nøye," sa Alice.
"Så er det ikke så nøye hvor du går heller!" svarte katten.
- (Alice i eventyrland)

Vi vet hvor vi ønsker å komme. Vår oppgave er å utvikle mennesker - og det vil vi bli bedre på. Vi ønsker mer kunnskap og kjennskap til viktige fagområder som kan bidra til en økt kompetanse i arbeidet med mennesker vi daglig arbeider med i våre bedrifter. For å kunne møte mennesker med ulike bistandsbehov på best mulig måte er kjennskap og kunnskap viktige byggesteiner. Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål.

Varanger ASVO vektlegger kompetanseutvikling på individnivå og organisasjonsnivå. Varanger ASVO har siden 2004 arbeidet planmessig i forhold til kompetanseheving når det gjelder faglig utvikling med spesielt fokus på psykiske lidelser/rusproblematikk. I tillegg til kursing innenfor ovennevnte område for alle ansatte i bedriften, har 3 av våre arbeidsledere gjennomført studiet "Bedriftspedagogikk - et studium for ansatte i arbeidsmarkedstiltak" ved Høgskolen i Akershus.

Varanger ASVO har 7 ordinært ansatte. Personalgruppen har ulik kompetanse- og erfaringsbakgrunn. Faggrupper som er representert er bl.a pedagog, vernepleier og omsorgsarbeider. Blant de ansatte er det en bred erfaringsbakgrunn innenfor ulike praktiske yrker og flere har lang erfaring med målgruppen vi jobber i forhold til.

 

Sist oppdatert: Tirsdag 5. juni, 2018