VARANGER ASVOTUNDRA IKS

OM VARANGER ASVO

Varanger ASVO AS er et offentlig etablert arbeidssamvirketiltak, eid av Vadsø kommune. Bedriftens kontor og -produksjon er lokalisert på Vadsøya. 

Varanger ASVO er en arbeidsamvirkesbedrift og tiltaksarrangør for NAV Vadsø ulike arbeidsmarkedstiltak. Bedriften har i dag et tilbud innenfor tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Arbeid og aktivitet i fokus

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å:

Virksomhetsområder

Attføringsarbeidet er det mest sentrale arbeidet i virksomheten. Virksomheten driver produksjon, salg, service og vedutsalg. Hovedmålsetningen er, gjennom disse ulike forretningsområdene, å tilby mennesker med ulike yrkeshemminger tilrettelagt arbeid, kvalifisering, arbeidsutprøving og/eller arbeidspraksis.

Virksomheten ønsker å være nyskapende, faglig dyktige og synlige, både som arbeidsplass, attføringsbedrift og forretning. Ikke minst er arbeidet for et godt, trygt og utviklende arbeidsmiljø for alle arbeidstakere og tiltaksdeltakere et hovedmål for Varanger ASVO.

Varanger ASVO er også medlem i arbeidsgiverforeningen ASVL og Vekst-bedriftene.

Sist oppdatert: Onsdag 30. mai, 2018