VARANGER ASVOTUNDRA IKS

INNSØKING TIL VARANGER ASVO

Du kan få tilbud om plass ved Varanger ASVO dersom du har behov for tilrettelagt arbeidstrening, oppfølging i arbeidssituasjonen og bistand til å få, eller beholde arbeid.

Ønsker du å vite noe mer om våre tiltak, kan du ta kontakt med, Personal- og tiltaksleder i bedriften, eller du kan kontakte NAV Vadsø.

Dersom du ser at Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er noe for deg, kan du ta kontakt med arbeidsleder Onni Hildonen i Vadsø for en prat og eventuelt omvisning. Du kan også ta kontakt med NAV Vadsø.

 

Sist oppdatert: Onsdag 30. mai, 2018


Resursser

 

Varanger Asvo

Skaper aktivitet

"Et sted å trives - et sted å vokse"