VARANGER ASVOTUNDRA IKS

VARER OG TJENESTER - TUNDRA

Tundra IKS

ASVO- bedriftene er samlet sett en av Norges største arbeidsplasser hvor det produseres for mer enn en halv milliard i året. Produksjonen i de ulike bedriftene favner vidt; produksjon, tjeneste, service mm, men har til felles at det er viktige, meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver som også er nødvendige i samfunnet for øvrig.

I Varanger ASVO er attføringsarbeidet det mest sentrale og vi driver forretning innenfor produksjon, salg og service. Hovedmålsetningen er, gjennom disse ulike forretningsområdene, å tilby mennesker med ulike yrkeshemminger tilrettelagt arbeid, kvalifisering, arbeidsutprøving eller arbeidspraksis. Våre produkter og tjenester kjennetegnes av høy kvalitet og vi er opptatt av å levere varer og tjenester som våre kunder og samarbeidsparter er fornøyd med.

Tundra

Tundra er produktnavnet på flere av våre varer. Tundranavnet og Tundralogoen har etterhvert blitt et begrep og våre kunder vet at Tundraprodukter representerer kvalitet. Vi etterstreber kvalitet i alle ledd; kundeforhold, bestilling, produksjon, levering og produkt/tjeneste.

Produksjons- og tjenesteområderområder

Kontakt oss

For spørsmål vedrørende våre produkter og tjenester kan daglig leder Petter Dahl kontaktes på telefon 91 15 22 77 eller e-post petter.dahl@tundras.no Vi tar gjerne i mot henvendelser vedrørende nye produksjons- og tjenesteområder!

 

Sist oppdatert: Torsdag 8. november, 2018